21-30 / 544
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVC00031.jpg.jpgThe Ierodikis asks the captain of the gendarmerie to force Hasan Pervolaki, coiffeur, to appear in court-1908-05-01
ACLEVF00553.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığına 22 Şubat 1321 İla 5 Haziran 1322 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğin makbuz ilm-i haberidir.-1906-03-07; 1906-06-18
ACLEVF00527.jpg.jpg
Application and table by the Lawyer Mihail Kothri against the Administration of Lasithiou Muslim Foundations, Towards the Ierapetras Magistrate's Court. He asks for 15.40 dr. for representing the foundations against Hasan Efenditounjaki.-1908-11-25
ACLEVF00480.jpg.jpgSu Yolcu Osman Süleyman Ağazaki'nin 1323 Ağustos istihkakını aldığına dair pusula. [Nisan 1323]-1907-04
ACLEVJ00123.jpg.jpg
Lasithiou Court of First Instance checking of Georgiou Siganou and Emmanouil Siganou, represented by Lawyer Nikolos Yannakaki, against Lasithiou Administration of the Muslim Foundations, rpresented by director and Lawyer Mihail Kothri-1908-02-09
ACLEVS00089001.jpg.jpg
Annesi Tayyibe'nin sağlığında Arif Demaki'den alacağının kendisine teslim edilmesi için Estiye Kazası, Zafni Kariyesinde vefat eden Halil Bin Bayram Memiş Reisaki ve eşi Tayyibe binti Mustafa Eskacorakinin oğlu Bayram Memiş Reisaki'nin dilekçesi.-1901-08-11; 1902-09-22
ACLEVS00095.jpg.jpgEstiye Limanı’nda sakin Tüccar Hasan Efendi Hacı Abdurrahmanaki Bin Mustafa'nın paraspuri Kariyesi’nde katlen vefat eden Mustafa Behlülaki Bin Bayramın verasetine dair istidası üzerine Laşid Livası Kadı Vekili Naib Mustafa Raşidin tahriratı-1908-09-12
ACLEVS00096.jpg.jpgLasithiou Muftis and Ierodikis states that if Moustafas Kademakis dies then according to the Holy Law, his properties should be deivided into 24 shares, 7 for each of his children Kademi, Hasan and Housein, and 3 for his widow Fatme Molivdopoula.-1904-02-10
ACLEVDIV00113001.jpg.jpg
Gelecek Cuma gününün Arefe, Cumartesi gününün Kurban Bayramı olması gerektiğine dair Mahkeme-i Şer'iyyeden gönderilen ilam. [17 Kanun-i Evvel 1324]-1908-12-30
ACLEVDIV00097.jpg.jpg1325 senesi Rebiyül-Evvelin 1. gününün Pazartesi olduğuna dair Laşid Sancağı Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı ilm-i haber. [10 Nisan 1323]-1907-04-23
21-30 / 544

Discover

Issue Date