11-20 / 544
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVS00067.jpg.jpg
Estiye'nin Ahlazya Kariyesi sakinlerindenken bundan 8 sene evvel kariye-i mezkurda vefat eden ceddeleri Ahmed Yakanaki bin Abdullah'ın verasetinin taksimi hakkında Selim Çapanaki veya Yeganaki'nın istidası. [24 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-11-06
ACLEVPR00358.jpg.jpgThe writer asks the Sitias Notary for a copy of the relevant document concerning the mortgaged properties of Emin N. Aeraki, representing the first debtor Adoniou Aeraki, for a debt of 434 dr.-1903-06-02
ACLEVS00092.jpg.jpgVavolis Kariyeli Mutaf Cinaki Çelebi Ağa müteveffa zevcesi Selime Kapucupola terekesinin suret-i taksimine dair fetva talebi üzerine alınan karar. [8 Mayıs 1322]-1906-05-21
ACLEVDIV00092000.jpg.jpg
1326 senesi Ramazan'ının birinci Günün Şaban ayının 29. gününe tesadüf ettiği eğer hilal görünmezse oraca hilalin görünürse o günün Ramazan'ın birinci günü olacağına dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri [6-10 Eylül 1324]-1908-09-19; 1908-09-23
ACLEVO00346.jpg.jpg
Invitation by Neapoli, Merovellou department of Cretan Treasury for public benefit against Fatoumes Gioulaki and Lasithiou Muslim Elders, represented by inspector Housein Kahramanaki, representing orphans of Hasan taksim Hilmiyes Kioubras Ali and Hilmi-1904-02-03
ACLEVP00667.jpg.jpgİcab-ı Halin İcrasından sonra ifa-ı vazifeye mübaşeret etmeye selahiyetdar olacağına dair Müftü ve Naib Vekili Mustafa Raşidin Mirambela Kazasında Laşid Niyabet-i Şeriyesi Akd-i Nikah Vekili Derviş Alaki Said Fikri Efendi'ye beyanı [13 Temmuz 1321]-1905-07-26
ACLEVPR00301.jpg.jpg
Order by the Administration of Lasithiou Muslim Foundations, Ierapetra, represented by the Director Ahmet Zeki Azizaki against: Giorgou Siganou, debtor, and 2) Haji Adoni Kaliva 3) Emmanouil Siganou, Guarantors, residents of the Village of Kendri.-1903-07-01
ACLEVPR00321.jpg.jpg
Estiye Avniye Cami-i Şerifi’ne bağlı mülklerin sabık mültezimlerinden olup hâlâ iltizam bedellerini ödemeyenlere bu bedellerin tahsili hususunda gereken tedbirlerin alınmasına dair karahasanaki Recep Hulusi imzalı dilekçe. [19 Teşrin-i Evvel 1321]-1905-11-01
ACLEVPR00347.jpg.jpg
In presence of the Ierapetrou Notary Mihail G. Petri: The Administration Director of the Muslim Foundations Mehmet Emin Hajlsmailakis and the Lawyer Mihail Kothris, residents of Ierapetrou, agreed on: the Administration owes to the lawyer 363 dr.-1908-06-22
ACLEVC00021.jpg.jpg
Towards the Administration's Director of the Muslim Foundations: the writer (G.K. Karolidis (?) from Agio Nikolao) sends a non official copy of the trial against Zervaki and asks him to provide as soon as possible a list of the witnesses-1906-09-21
11-20 / 544

Discover

Issue Date