1-10 / 566
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00434.jpg.jpgilias frankadakis. resident of Ierapetras received by the Administration of Lasithiou Muslim Foundations 1,30 dr. for watering the trees at Poros Location-1910-03-21
ACLEVF00522.jpg.jpg
Application of Mihail Kothriand of Haralabous Zamiolaki, Lawyers, residents of Ierapetras, against the Muslim Mosque of Sitias, represented by the Administration's Director of Lasithiou Muslim Foundations, towards President of the Court of First Instance-1912-11-20
ACLEVF00540001.jpg.jpg
Table and application by Mihail N. Trapezanakis, Lawyer, resident of Ierapetrou, against the Ottoman Orphan Bank of Lasithiou/ towards Lasithiou Court of First Instance and the Ierapetrou Magistrate's Court-1911-02-23; 1913-02-15
ACLEVF00538.jpg.jpgYerapetre Avukatlarından Mösyö Mihail İtranazanaki tarafından Evkaf ve Eytam İdaresi aleyhine göndermiş olduğu mahkeme masraf pusulasının listesi.-1913-09-23
ACLEVF00579000.jpg.jpg
Laşid Müessesatı Dini İdaresi tarafından düzenlenmiş makbuz koçanıdır. [1329-1330]-1914; 1915
ACLEVF00551.jpg.jpgaccount of expenses concerning building and painting material of the Muslim Religious Foundations of Lasithi of a total sum of 35,60 drahmes.-1916-03-16
ACLEVJ00112.jpg.jpgDefterdar Ahmed Paşa Çarşısı'ndaki Giridi Numan Paşa Vakfı'ndan şadırvanın gidiş-gelişe kolaylık olmak üzere kaldırılması zaruri olduğuna dair alınan karar. [17 Şubat 1328]-1913-03-02
ACLEVPR00322.jpg.jpg
Muhtelif iltizamların hesaplarını ihtiva eden pusula.-1907; 1910
ACLEVP00641.jpg.jpg
The President of Muslim Foundations M. S. Hojakalas informs Director of Lasithiou Muslim Foundations that his request of prolonging his absence had been rejected when he (the President) was absent and therefore he should not worry.-1916-06-15
ACLEVPR00313.jpg.jpg
Estiye Kazası’nın mücavir köyleri ile akar gallerinin iltizamı için müzayedenin yapıldığına dair Laşid Müessesat-ı Diniye müdürünün tahriratı [10 Teşrin-i Evvel 1332]-1916-10-23
1-10 / 566

Discover

Issue Date