Kumkapı Mahallesi, Halepa Caddesi'ndeki mutasarrıf olduğu emlakı rehin, babası Mustafa Ağa ve Tosunaki İsmail'i kefil gösterip Hanya Eytam Sandığı’ndan istikraz talebinde bulunan (?)'nın dilekçesi. [20 Teşrin-i Evvel 1309]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00791.jpg1.08 MBJPEG
Başlık
Kumkapı Mahallesi, Halepa Caddesi'ndeki mutasarrıf olduğu emlakı rehin, babası Mustafa Ağa ve Tosunaki İsmail'i kefil gösterip Hanya Eytam Sandığı’ndan istikraz talebinde bulunan (?)'nın dilekçesi. [20 Teşrin-i Evvel 1309]
Tanım
Hanya Eytam ve Evkaf Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1893-11-01
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57295
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVO00791
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.