Vasisi olduğu azamaki Süleyman için ba-istida akçe talep ettiğini bundan vazgeçerek, Süleyman’ın babasının vefatından nafaka olarak sadece 1 Fransız altını aldığı ve Eytam İdaresi’ndeki akçesinden 600 kuruşun itasına dair vasi azamaki İbrahim'in istidası.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00755.jpg894.13 KBJPEG
Başlık
Vasisi olduğu azamaki Süleyman için ba-istida akçe talep ettiğini bundan vazgeçerek, Süleyman’ın babasının vefatından nafaka olarak sadece 1 Fransız altını aldığı ve Eytam İdaresi’ndeki akçesinden 600 kuruşun itasına dair vasi azamaki İbrahim'in istidası.
Tanım
Vilayet-i Celile Evkaf ve Eytam Meclisi Heyet-i Muhteremesine gönderilmiştir. [21 Teşrin-i Sani 1309]
Yayın Tarihi
1893-11-03
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57292
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVO00755
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.