Patriyoli Tosun Ağa eytamının Cemaziyel Ahır 1313 nafakaları olan 120 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldıklarına dair Eytam Mübaşiri Mehmed Kasanaki imzalı ilm-i haber. [11 Teşrin-i Sani 1311]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00746.jpg700.11 KBJPEG
Başlık
Patriyoli Tosun Ağa eytamının Cemaziyel Ahır 1313 nafakaları olan 120 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldıklarına dair Eytam Mübaşiri Mehmed Kasanaki imzalı ilm-i haber. [11 Teşrin-i Sani 1311]
Yayın Tarihi
1895-11-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57291
Koleksiyonlar
Biçim
13,5-20 cm
Kod
ACCEVO00746
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.