Müteveffa pederi Bestolaki Süleyman’dan kızkardeşi Emine’ye intikal eden, Eytam Sandığı’ndaki parayı istirbah etmek istediğinden Kisamo kazasındaki emlaki rehin ve kardeşi Selim'i kefil göstereceğine dair dilekçe. [6 Teşrin-i Sani 1306]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00537.jpg1.37 MBJPEG
Başlık
Müteveffa pederi Bestolaki Süleyman’dan kızkardeşi Emine’ye intikal eden, Eytam Sandığı’ndaki parayı istirbah etmek istediğinden Kisamo kazasındaki emlaki rehin ve kardeşi Selim'i kefil göstereceğine dair dilekçe. [6 Teşrin-i Sani 1306]
Tanım
Vilayet-i Celile Eytam ve Evkaf Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Not
Pul olmadığından dilekçe sahibinin imzası okunamamıştır.
Yayın Tarihi
1890-10-18
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/57278
Koleksiyonlar
Biçim
21-34 cm
Kod
ACCEVO00537
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.