İsprilanga Camii İmamı Mehmed Reisaki Hasan'ın 1310 yılının bazı aylarına ait maaşlarını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [30 Nisan-30 Haziran 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVP00070.jpg710.75 KBJPEG
ACLEVP00070E001.jpg774.61 KBJPEG
Başlık
İsprilanga Camii İmamı Mehmed Reisaki Hasan'ın 1310 yılının bazı aylarına ait maaşlarını Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [30 Nisan-30 Haziran 1310]
Yayın Tarihi
1894-05-12
1894-07-12
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56807
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACLEVP00070
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.