1-10 / 15
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLGVM00012001.jpg.jpg
Girid Yarapetre ahali-i Müslimesi tarafından oradaki topçu askerine hediye kırk takım beyaz elbise ile kırk çift kundura kırk aded fes ita olunduğuna dair Miralay Saadetlü Tevfik Paşa tarafından alınan tahrirat teşekkür cevabı [16 Temmuz-2 Ağustos 1302]-1886-07-28; 1886-08-14
ACLGVM00021.jpg.jpg
İane Komisyonu’nun teşekküle dair emirnameden evvle komisyonun teşekkül ettiğine dair İspirlanga Maarif Reisi Derviş Salih imzalı tahrirat. [6 Mart 1302]-1886-03-18
ACLGVM00025.jpg.jpg
Vasiliki Kariyesi Ahal-i Müslimesi İane-i Askeriye defteri. [6 Nisan 1302]-1886-04-18
ACLGVM00024.jpg.jpg
Volizmi ve Yenişehir ahali-i müslümesi tarafından toplanan iane-i askeriyenin miktarına ve gönderildiğine dair Mustafa Sadık imzalı tahrirat. [25 Mart 1302]-1886-06-06
ACLGVM00015.jpg.jpgYarapetre Kasabası’nın Müslüman ahalisinin kale muhafazasına Memur topçu askerine hediye olarak yaptırılan elbise ve fes irsaline dir takrir. [3 Haziran 1302]-1886-06-16
ACLGVM00019.jpg.jpgAsakir-i Şahane için Volizimi ve Yenişehir ahalisi tarafından verilen iane defteri. [Mart 1302]-1886-03
ACLGVM00020.jpg.jpgEstiye Kazası Merkezi Avniye Kasabası’ndan Müteşekkil Hediye-i Askeriye Komisyonu marifetiyle yapılan iane defteri. [18 Mart 1302]-1886-03-30
ACLGVM00027.jpg.jpgkendire Kariyesi Müslüman ahalisi'nin Asakir-i Şahane hediyesi olmak üzere ianeten vermiş oldukları meblağın listesi. [5 Nisan 1302]-1886-04-17
ACLGVM00023.jpg.jpg
Laşid Sancağında teşekkül eden hediye-i askeriye encümenlerinin matbu ve yazılı iane listesi mabadı. [25 Mart 1302]-1886-06-06
ACLGVM00014001.jpg.jpg
Yarapetre Kasabası’nın iane-i askeriye defteri. [1 Mart 1302]-1886-03-13
1-10 / 15
  • 1
  • 2

Discover

Type
Issue Date