Mukabeleci Hacı Salih Efendi Mektebi Vakfı'ndan olup 99 senesi Teşrin-i Evvel sonuna kadar tevliyet hissesinin ferağ ve intikalatına ait olan 130 kuruş 1/2 parayı Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Vakıf Mütevelli Memuru Abdurrahman imzalı senet. [7 Teşrin-i Sani 1299]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVPR00281.jpg583.53 KBJPEG
Başlık
Mukabeleci Hacı Salih Efendi Mektebi Vakfı'ndan olup 99 senesi Teşrin-i Evvel sonuna kadar tevliyet hissesinin ferağ ve intikalatına ait olan 130 kuruş 1/2 parayı Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Vakıf Mütevelli Memuru Abdurrahman imzalı senet. [7 Teşrin-i Sani 1299]
Yayın Tarihi
1883-11-19
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56646
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
14-27 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACIEVPR00281
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.