2641-2650 / 2694
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00574.jpg.jpgKandiye Evkaf Sandığı'ndan Laşid Maarif Sandığı'na verilen paradan kütüp ve risale bedeli düşülüp Uyano Kazası'na isabet eden 3500 kuruşu Liva Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Uyano Maarif Şubesi Reisi Hüseyin Fikri ve sair azanın mühürlediği tahrirat. [24 Mart 1298]-1882-04-05
ACLEVF00569.jpg.jpgKandiye Evkaf Sandığı'ndan tavizen Laşid Maarif Sandığı'na verilen akçeden İspirlanga Maarif Şubesi'ne ifraz olunan 2500 kuruşu Maarif Liva Sandığı'ndan aldığına dair İspirlanga Maarif Şubesi Reisi Derviş ve sair azanın mühürlediği tahrirat. [29 Mart 1298]-1882-04-10
ACLEVF00374.jpg.jpg
1307 senesi Safer-Rebiyül-Evvel dönemine ait Hamidiye Camii'nin mürettebatı için harcanan 32,5 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kayyum İbrahim Mühürlü pusula. [29 Haziran 1315]-1899-06-29; 1899-07-05
ACLEVF00293.jpg.jpg1312 senesi Muharrem-Zilhicce dönemine ait senelik mürettebat bedeli olan 110 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Furni Kariyesi Camii İmamı El-Hac Ahmed Bin El-Hac Mehmed imzalı senet. [31 Kanun-i Sani 1310]-1895-02-12
ACLEVF00277.jpg.jpg
Georgios Papanikolaou received 470 Kurus From the Court (Protodikio, Efetio) of Lasithiou. The Protodikio-Efetio of Lasithiou, objection of Mehmet Fehmed Fostsaki, Ali Hiefki Kantoglaki, Moustafa Hafes Kolokouraki and Mehmet Sioukiouri against Efkafiou.-1895-07-08
ACLEVF00264.jpg.jpg
Yenişehir Caminin kırık camlarının yenilenmesi için gereken paranın gönderilmesine dair Yenişehir Camii İmamı Şaban'ın istidaları. [14-18 Kanun-i Evvel 1311]-1895-12-26; 1895-12-30
ACLEVF00573.jpg.jpgMirambela Kazası'nın Maarif Şubesi hakkında düşen 1500 kuruşun Liva Maarif Sandığı'ndan alındığına dair Mirambela Kazası Maarif Şubesi Reisi Receb Adullah imzalı tahrirat. [10 Mart 1298]-1882-03-22
ACLEVF00321.jpg.jpg
Vekaletname-i resmiyenin ücreti olan 18 kuruş 5 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [29 Temmuz 1307]-1891-08-10
ACLEVF00341000.jpg.jpg
Çeşitli hesaplamaları havi bütçe muavene defteri. [1311]-1895
ACLEVP00144.jpg.jpg
Sertopi Minaresi Evkafından İcra olunan fera ve intikalattan hissesine düşen, Laşid Sancağı Evkaf Sandığında mahfuz bulunan parayı eşi Arnavutoğlu İsmail Ağa Eliyle Sandıktan aldığına dair Vakıf Mütevelliyesi Fatma Hatun imzalı pusula. [17 Eylül 1286]-1870-09-29
2641-2650 / 2694

Discover

Issue Date