Müteveffa Memegozaki Mehmed Ağa eytamının mutasarrıf oldukları hendeğin sakyası olmamak cihetiyle iltizamına talip zuhur etmediğinden eytamın mevcut nukudundan mezkur dolabın yeniden inşaasına dair vasi Memegozaki Bilal imzalı istida. [28 Temmuz 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO01062.jpg585.02 KBJPEG
ACCEVO01062A001.jpg593.47 KBJPEG
Başlık
Müteveffa Memegozaki Mehmed Ağa eytamının mutasarrıf oldukları hendeğin sakyası olmamak cihetiyle iltizamına talip zuhur etmediğinden eytamın mevcut nukudundan mezkur dolabın yeniden inşaasına dair vasi Memegozaki Bilal imzalı istida. [28 Temmuz 1310]
Tanım
Eytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1894-08-09
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56329
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVO01062
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.