Müteveffa Karakulakzade Mehmed Ali ve Müteveffiye Şahine Hatice binti Hüseyin'in eytamından Ayşe Sadıka için toplanan akraba meclisinin Yunan Milli Bankası Hanya Şubesi’ndeki akçesyile faizini almaya yetimin vasisi Hüseyin Efendi’ye izin verilmesi kararı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00790.jpg1.08 MBJPEG
ACCEVO00790A001.jpg1.71 MBJPEG
Başlık
Müteveffa Karakulakzade Mehmed Ali ve Müteveffiye Şahine Hatice binti Hüseyin'in eytamından Ayşe Sadıka için toplanan akraba meclisinin Yunan Milli Bankası Hanya Şubesi’ndeki akçesyile faizini almaya yetimin vasisi Hüseyin Efendi’ye izin verilmesi kararı.
Not
Kararname
Yayın Tarihi
1920-11-18
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56311
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVO00790
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.