1-10 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVJ00047.jpg.jpg
Office of the Lawyer G. Th. Dokoumejidou, Iraklion adversaries: Ottoman Bank for the Orphan against Georg. Mitsotakis towards the Court of Appeal.-1907-10-16
ACIEVJ00008.jpg.jpg
File of correspondence of the Iraklion Muslim Judge (Ierodikhs). Muhaberat-ı Resmiye müsveddeleri yazan içi boş dosya.--
ACIEVJ00005.jpg.jpgİslam Müessesat-ı Diniye Müdiriyeti tarafından kadı ve kadı vekilinin tezkeresinde Tafalanaki Hüsnü Efendi'nin dini hizmetlerden yasaklanmasına dair Maarif ve Mezahib Nezareti Hukuk Müşavirliği Meclisi'nden çıkan kararnamenin Hüsnü Efendi'ye tebliği.-1920-12-15
ACIEVJ00003.jpg.jpgApplication of the Council of the Muslim Elders to the Nomarch of Iraklion asking for the imprisonment of Arif Trampoza due to his being dangerous because of his mental situation.-1911-02-03
ACIEVJ00033.jpg.jpg
Towards the Nomarch (nomarhi) of Iraklion: The president of the Muslim Elders submits the decisions no 3433 and 3431 taken on 16th December 1920 in order to be aproved.-1920-12-21
ACIEVJ00032.jpg.jpg
Announcement of the former Heih Sorei Efenti. Against the Muslim Elders of Iraklion. Detailed list of things whose ownership is disputed.-1922-01-10
ACIEVJ00034.jpg.jpgTowards the General Administration of Crete (no 1814/1215) Iraklion. The Muslim Elders of Iraklion submit their decision no 1834 of 14th August 1914 in order to be approved.-1914-08-19
ACIEVJ00022.jpg.jpgNote of the Director of Muslim Council of Elders of Iraklion, Fazil, to the Supreme Directory of Primary Education, accompanying the dispatch of the decisions no. 23, 24 and 25.-1900-07-28
ACIEVJ00049.jpg.jpg
İzmir'de sakine Esma ve Hamide binti Hüseyin Akideçaki'nin İzmir Vilayeti'nin Yunan Sefarethanesi'nde tanzim vekaletnameyle Hanya'da sakin Karolaki Emin ibn Mahmud Efendi Vekaletiyle Kandiyeli Hacı Mehmedaki Salih arasındaki davanın tutanak ve kararı.-1916-05-26
ACIEVJ00039.jpg.jpg
Temnos Kazası Feksika Kariyesi sakinlerinden ve reçberden Coraki Halil Ağa ile Kandiye Eytam-ı İslam Sandığı Dairesi Müdürü Aşcızade Hüseyin Behçet Efendi arasındaki akd-i ikrar mukavelesi.-1893-08-17
1-10 / 45

Discover

Issue Date