1-10 / 30
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVJ00061001.jpg.jpg
15 Mayıs 1335 tarihinde 62/35 numaralı varakaya ilave edilen cetvellerin birçok yerlerinde hatalar görülmesinden dolayı cetvellerin tehiri hususunda Kandiye Müftüsü ve Kaza Vekili Es-Seyid Hafız Mehmed'in yazısı. [3 Teşrin-i Evvel 1335]-1919-10-03
ACIEVJ00059.jpg.jpg
File included translated decisions of Irakliou Councill of the Mouslim Elders-1919
ACIEVJ00054.jpg.jpgEkte gönderilen mesele-i şeriyenin fetvasının gönderilme hususundaki takrir [25 Teşrin-i Evvel 1330]-1914-11-07
ACIEVJ00055.jpg.jpgAdab-ı İslamiye ve ahlak-ı milliye konularında camilerde uygun nasihatler verilmesine dair takrir. [9 Şubat 1330]-1915-02-22
ACIEVJ00060000.jpg.jpg
Hamzas Arapahbiakis against Emman. Lidaki. Court of Appeal.-1900; 1912
ACIEVJ00058.jpg.jpg
Table and application by Ioannou A. Damialaki, lawyer against the Administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou, represented by the Director Housein Moutafaki, resident of Irakliou towards the Ierapetrou Magistrate's Court.-1911-08-20
ACIEVJ00003.jpg.jpgApplication of the Council of the Muslim Elders to the Nomarch of Iraklion asking for the imprisonment of Arif Trampoza due to his being dangerous because of his mental situation.-1911-02-03
ACIEVJ00034.jpg.jpgTowards the General Administration of Crete (no 1814/1215) Iraklion. The Muslim Elders of Iraklion submit their decision no 1834 of 14th August 1914 in order to be approved.-1914-08-19
ACIEVJ00049.jpg.jpg
İzmir'de sakine Esma ve Hamide binti Hüseyin Akideçaki'nin İzmir Vilayeti'nin Yunan Sefarethanesi'nde tanzim vekaletnameyle Hanya'da sakin Karolaki Emin ibn Mahmud Efendi Vekaletiyle Kandiyeli Hacı Mehmedaki Salih arasındaki davanın tutanak ve kararı.-1916-05-26
ACIEVJ00044.jpg.jpg
The substitute Iraklion Muftis Mehmed K…(?) asks the captain to force Ali Mavrommataki or Topaltaki to come in the Holy Court for the case between him and his ex wife Seadet Tselepopoulas.-1917-09-30
1-10 / 30

Discover

Issue Date