1-10 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVO00386.jpg.jpg
Ali Çavuş Kahvecalaki'nin veyahut Geylanaki Yetimi Hüseyin'in hesabını İhtiva eden tezkere-1893-03-08
ACIEVO00305.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Camii Vakfından Temnos Kazası, Mağaralı Köyündeki Fatma Hamidepola eytamının emlaki hakkında Vakıf mütevellisi Hüseyin imzalı tahrirat. [25 Mayıs 1308]-1892-06-06
ACIEVO00350.jpg.jpg
The Council of Irakliou Orphan Bank. Decides to take a loan from the Bank of Crete, with an interest of 6 1/2 % in order to pay the debts of the orphans of the late Mehmet Jenap Vei Afedakaki, the interests of which are enormously high.-1899-02-20
ACIEVO00356.jpg.jpg
Zaftilizade Melik Bey'in eytamına Akrahaki İbrahim medyun olduğu mebaliğin senetidir. [17 Zilhicce 1309]-1892-07-13
ACIEVO00483000.jpg.jpg
İplakotiya Kariyeli müteveffa Ali Kokoraki'nin yetimleri dosyası.-1895-10-22; 1914-07-22
ACIEVO00458.jpg.jpg
Irakliou Council of the Muslim Elders confirmes the decision of the Family Council of Orphans of Azetis (?) and of the late Ivraim Hajisouleimanaki, under the presidency of the inspector Housein Vesmi Efendi, to appoint Edehem Koujas ? their guardian.-1898-10-15
ACIEVO00479000.jpg.jpg
Ernebut Şaban eytamı [Arnavut Şaban eytamı dosyası, Kandiye, 1 Nisan 1313-22 Haziran 1321]-1905-07-05; 1897-04-13
ACIEVO00246.jpg.jpgMenufaç Kazası, Gurga Kariyesi'nde sakinken vefat eden Mustafa Rıdvanaki'nin 4 yetiminin umurlarına bakmak üzere bir vasi tespiti ile ilgili toplanan akraba meclisi ve aynı köyden Hüseyin Fafolaki'nin vasi olarak tayin edildiğine dair karar. [18 Eylül 1312]-1896-09-30
ACIEVO00619000.jpg.jpg
Ottoman Orphan Bank against Hasan Jerasanaki-1894-04-30; 1895
ACIEVO00484000.jpg.jpg
Rokonaki Hacı İbrahim'in Yetimi Said'in dosyası. [Kandiye]-1898-01-11; 1902-03-08
1-10 / 26

Discover

Issue Date