1-20 / 77
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVDIV00040.jpg.jpg
Zilhicce ayının birinci günün hangi güne tesadüf ettiğine dair takrir.-1907-12-22
ACIEVDIV00033.jpg.jpgŞaban ayının 1. günün Pazartesi itibar edildiğine dair Kandiye Müftüsü ve Kadı Vekili'nin yazısı. [16 Mayıs 1333]-1917-05-16
ACIEVDIV00032.jpg.jpgSultan Mehmed Vahideddin Han'ın iclası tevatüren sabit olunmuş olmakla Buraca Sultan Mehmed Vahideddin namına hutbe okutulduğuna dair Kandiye Müftü ve Kadı Vekili'nin yazısı. [5 Temmuz 1334]-1918-07-05
ACIEVDIV00014.jpg.jpgEvkaf Dairesi'nden istenilen feragat evraklarının tedkiklerinin yapıldığına dair tezkere. [7 Haziran 1300]-1884-06-19
ACIEVDIV00038.jpg.jpgŞaban aynın birinci günün görülemediğinden ora Mahkeme-i Şeriyesi'nce hangi güne kabul edildiğine dair takrir.-1914-06-15
ACIEVDIV00026.jpg.jpgZilhicce ayında hilal görülemediğinden bu ayın 1. gününün Kandiye Mahkeme-i Şeriyesince hangi günden itibaren kabul edileceğinin bildirilmesine dair dilekçe. [17 Eylül 1332]-1916-09-30
ACIEVDIV00063.jpg.jpgThe Director of Irakliou Evkaf informs the Director of Irakliou Custom House that the stame ship 'Vizadion' of the Padoleodos Company brings 3 cords of straw from Alexandria, ordered for the Muslim mosques.-1915-05-19
ACIEVDIV00059.jpg.jpg
Towards Ali Riza Bey Katroulaki(?): the writer, I.Y Pautie (?), thanks him for a letter He sent to him on behlaf of the Muslim Community of the city of Kandia and sends his best greetings to them.-1902-08-30
ACIEVDIV00050.jpg.jpg
Evkaf müteferrika defteri. [1309-1314]-1893
ACIEVDIV00045.jpg.jpgKabristan Vakfı'na ait muamele cetveli [10 Kanun-i Sani 1330]-1895-01-22
ACIEVDIV00036.jpg.jpgŞaban ayının birinin hangi güne geldiğinin bildirilmesini talep eden bir takrir [17 Haziran 1331]-1910-06-10
ACIEVDIV00007.jpg.jpg479 no.lu ve 4 Mayıs 1335 tarihli kadılık yazısına cevaben gönderilen 473-474 no.lu yazılar ile talep edilen müfredatlı cetvellerin tertip ve tanzimi hakkında Kandiye Mutasarrıflığı'ndan istenen izahata dair yazışma. [15 Mayıs 1308]-1919-05-18
ACIEVDIV00003.jpg.jpg
List of the Muslim Mosques of Irakliou and of the religious functionaries.--
ACIEVDIV00052.jpg.jpgAnnouncement of hygiene mesures by the Prefect of Irakliou and the Military Doctor in order to protect the health of the residents-1900-12-12
ACIEVDIV00047001.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Sorakano Kariyesi'ne ait yazışmalar. [1313]-1897
ACIEVDIV00027.jpg.jpg
Proposition by Aihes Imamaki against Halimes Sfakidopoulas, Hourhides Sfakidopoulas, Hafizes Dionisakis, Hatijes Sfakidopoulas, Mehmet Sfakidaki of Souleiman, Mehmet Sfakidaki before the Iraklio Court of First Instance.-1902-12-24; 1903-05-28
ACIEVDIV00065.jpg.jpgIrakliou Council of the Muslim Elders certifies that Mehmet Kasaparifakis or Xenos and Ekmel Malliotakis, residents of Irakliou are honest citizens of Iraklio that had never so far been expelled from the city.-1915-01-10
ACIEVDIV00043.jpg.jpg
Menufaç Kasabası’ndan İbrahim Molla Mollalaki bin Aziz'in dosyası. [Menufaç, Garipa]--
ACIEVDIV00042.jpg.jpgMakineci Hanyalı Mehmed Torozaki taharri ettirilmiş ise de bu isimde bir şahsın bulunmadığı veya tezviç eylediğine ve malumat olmadığına dair Kandiye Müftüsü Ahmed Kami imzalı Cevabi tahrirat.-1922-08-13
ACIEVDIV00039.jpg.jpg
Şaban ayı hava muhalefeti dolayısıyla görülemediğinden ora Mahkeme-i Şeriyesi'nce ayın birinci günün hangi gün kabul edileceğine dair takrir.-1917-05-10; 1917-06-11
1-20 / 77
Discover
Browse