Yarepetre Paskokefali Kariyeli Kara Hasanaki Mustafa Ağa bin Hüsyin ibni Abdulhay'ın veraset ilamı. [5 Zilkade 1281]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVS00101.jpg2.93 MBJPEG
ACLEVS00101A001.jpg2.25 MBJPEG
ACLEVS00101A002.jpg1.71 MBJPEG
ACLEVS00101A003.jpg1.83 MBJPEG
Başlık
Yarepetre Paskokefali Kariyeli Kara Hasanaki Mustafa Ağa bin Hüsyin ibni Abdulhay'ın veraset ilamı. [5 Zilkade 1281]
Yayın Tarihi
1865-04-01
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55879
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
38-56 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
4
Kod
ACLEVS00101
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.