Velizaki Hasan Ağa'nın sagir oğluna Kandiye'deki emlakten hissesine ikraz edilenin mikdarını tanzim kılınan bir kıta kassam defteriyle yapılan ihale sonunda hazırlanan kontratonun bir kıtası İslam Eytam İdaresinden Leffen takdim kılındığına dair tahrir.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVS00047.jpg780.35 KBJPEG
Başlık
Velizaki Hasan Ağa'nın sagir oğluna Kandiye'deki emlakten hissesine ikraz edilenin mikdarını tanzim kılınan bir kıta kassam defteriyle yapılan ihale sonunda hazırlanan kontratonun bir kıtası İslam Eytam İdaresinden Leffen takdim kılındığına dair tahrir.
Tanım
Laşid Sancağı Mutasarrıflığı Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir. [23 Kanun-i Evvel 1292]
Yayın Tarihi
1877-01-04
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55876
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-34 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVS00047
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.