Sancak dahilindeki kurralarda müstahdem oldukları halde iğtişaşat esnasında mecburen vazifelerini terk edip hicret edenlerden bazıları naçar ve fukara olduklarından bunlara maaşlarının bir an evvel verilmesi hususunda Laşid Evkaf Meclisinin yazısı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVP00470.jpg956.16 KBJPEG
Başlık
Sancak dahilindeki kurralarda müstahdem oldukları halde iğtişaşat esnasında mecburen vazifelerini terk edip hicret edenlerden bazıları naçar ve fukara olduklarından bunlara maaşlarının bir an evvel verilmesi hususunda Laşid Evkaf Meclisinin yazısı.
Tanım
Laşid Evkaf muhasebeciliğine gönderilmiştir. [14 Kanun-i Sani 1312]
Yayın Tarihi
1897-01-26
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55823
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLEVP00470
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.