1309 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait 1 aylık maaşı olan 100 kuruşu Laşid Sancağı Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yenişehir Rüşdiye Mektebi Rumca Muallimi (?) imzalı makbuz. [5 Kanun-i Evvel 1309]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVP00452.jpg482.25 KBJPEG
Başlık
1309 senesi Teşrin-i Sani dönemine ait 1 aylık maaşı olan 100 kuruşu Laşid Sancağı Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Yenişehir Rüşdiye Mektebi Rumca Muallimi (?) imzalı makbuz. [5 Kanun-i Evvel 1309]
Yayın Tarihi
1893-12-17
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55819
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17-20,5 cm, Handwritten&Printed
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVP00452
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.