1-10 / 13
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVS00075.jpg.jpg
Order by Elenis Ad. Tsagaropoulas or Nikoloudopoulas, widow of Iosif Yapajaki, representing herself together with her children, against heirs of the late Ahmet Hajamstalaki.-1895-09-17
ACIEVS00074.jpg.jpgKandiye'de Ankebut Ahmed Paşa Mahallesi'nde sakin iken akdemce vefat eden Rafetli Zade Melik Bey ibn-i Salih Ağa bin Abdullah'ın miras taksimi ilamı. [25 Muharrem 1309]-1891-08-31
ACIEVS00077000.jpg.jpg
Kandiyeli olup Yerapetre'den maktulen vefat eden Papuşçalaki Mehmed Bey'e ait veraset evrakı. [1314]-1898-05; 1899
ACIEVS00093.jpg.jpgGirit Kandiye Kazasına tabi İsklata Kariyesi'nde sakin iken vefat eden Halil Behlülaki ibn-i İbrahim bin Behlül'ün veraset İlamı. [1 Rebiyülahır 1308]-1890-11-14
ACIEVS00050.jpg.jpg
Sultan Abdülmecid Han Vakfı'ndan yarım masura su balta Ahmed Ağa Vakfından Hak-ı Mecra Bornozaki Ahmed Ağa'nın uhdeyi tasarrufunda olduğu halde vefat ettiğinden boş kalan suyun varislerinden Sakazaki Ahmed'in uhdesine takarruruna dair karar. [22 Mart 1306]-1890-04-03
ACIEVS00048001.jpg.jpg
Gariba (?) Kariyesi'nde vefat eden Hüseyin Espanaki'nin kassamı - Selling and donation contracts of Housein Spana.-1892-03-05; 1893-08-19
ACIEVS00010.jpg.jpg
Kandiye Şehri Vezir Mahallesi'nde sakin Bakkal Stovi Çolak Hasanaki Receb'in Estiye Kazası Vavalos Köyü sakinlerinden Mustafa Ağa Berberaki'yi gıyabında vekalet-i amme-i mutlaka ile vekil tayin etmesi. [22 Muharrem 1308]-1890-09-07
ACIEVS00045.jpg.jpg
Kandiye Kazası Rizo Kasabası Bazya Kazasında sakinken vefat eden Maçavaki Arif'in Kassamı. [24 Kanun-i Evvel 1305]-1890-01-05
ACIEVS00039.jpg.jpg
Mustafa Ağazaki Eytamı / Menufaç - Pirgo. Pirgo Kariyesinde vefat eden Ağazaki Mustafa Ağa'nın kassamı, terekesi ile eytamının hesabı. [25 Şevval 1311-6 Nisan 1320]-1894-04-27; 1905-01-20
ACIEVS00040.jpg.jpgKandiye Menufaç Kazası Pirgo Kariyesi'nde sakin iken vefat eden Hasan Molla Salaki bin Salih bin Abdullah'ın Mirasının eşi Melike binti Hasan Rubaki ile evladları Salih, Hasan ve Hüseyin Demir'e ait olduğu terekesiyle veraset ilamı. [18 Rebiyülevvel 1315]-1897-08-17
1-10 / 13
  • 1
  • 2