Mektepte hemen birkaç günlük yakacak idarelerinin kaldığı ve kışın şiddetine maruz kalmak tehlikesine binaen şimdiden miktar-ı kafi yakacağın mektebe gönderilmesi hususunda Mekatib Müdürü Mehmed Sadık'ın yazısı. [Kavala, 16 Kanun-i Sani 1331]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVE00005.jpg408.44 KBJPEG
Başlık
Mektepte hemen birkaç günlük yakacak idarelerinin kaldığı ve kışın şiddetine maruz kalmak tehlikesine binaen şimdiden miktar-ı kafi yakacağın mektebe gönderilmesi hususunda Mekatib Müdürü Mehmed Sadık'ın yazısı. [Kavala, 16 Kanun-i Sani 1331]
Tanım
Maarif Komisyonu Riyaset-i Aliyesi’ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1916-01-29
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55505
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,5-19,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACDCGVE00005
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.