1-10 / 15
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVE00015.jpg.jpg
7 sınıflıya yükseltilen İnas İslam Mektebi'nden şehadetname alan talebeler muallimelik icrasını hak kazanmak için mektebe devam etmek istediklerinden 3 sınıflı Darül-Muallimat Mektebi'nin tesisine dair İnas Mektebi Müdürü Es-Seyid Ali Calip'in dilekçesi.-1914-08-27
ACIEVE00016.jpg.jpg
The Muslim Elders of Irakliou after taking into concideration the application of the headmaster of the 7th girls school of Irakliou. The students of the school after graduating from the last class expressed their intention to continue their studies.-1914-08-14
ACIEVE00013.jpg.jpgHandmade work of the girls' School of Irakliou. For an exhibition at Chania of Crete, detailed list of things.--
ACIEVE00010.jpg.jpg
Kandiye Sancağı Maarif Heyeti ile ilgili sancak ahalisi tarafından müştereken mühürlenmiş mazhar.--
ACIEVE00018.jpg.jpgMekatibin 1 sene daha devam ve iştigal etmesine hükümetçe müsaade olunmasına dair Kandiye Müftü ve Naib Vekili Huzur-ı Fazılanesi'ne gönderilen talep. [2 Eylül 1331]-1915-09-15
ACIEVE00003.jpg.jpg
List of the Muslim Schools in the Municipality of Irakliou together with their teaching personel. On the back page the end of the list concerning the mosques of Irakliou together with the cemeteries.-1895-07-02
ACIEVE00014.jpg.jpg
Topaltı arazisinde Kaçapa Kariyesi'nde 30'dan fazla zükur ve inas etfal-i Müslime mevcut olup, terbiyeleri için sıbyan mektebinin tesisi için resmi müracaatların yapılması hususunda istida ve mektebin tesisine dair alınan karar.-1914-09-15; 1914-09-18
ACIEVE00001.jpg.jpg
To the Prefecture of Iraklion. Fazil Rukunakis demands the intervention of the Prefecture for the continuance of the student bursary provided to him until then by the Council of the Muslim Elders.-1903-09-23
ACIEVE00037.jpg.jpgKandiye İslam Mekteb-i Leyli Heyet-i İdaresi Reisi Esseyid Hafız Mehmed Edhem'in Kandiye İslam İhtiyar Meclis-i Riyasetine, Zahdi Efendi'ye yazdığı istidaları ve bir ilanı havi defter parçası.--
ACIEVE00019.jpg.jpg
Azl edilen Fehriye Hanım'ın yerine diğer bir muallime tayin olunamayacağı ve mevcut muallimenin fazla dersleri yetişemeyeceğinden dolayı sınıfların birleştirilmesi ancak bunun da çocukların eğitimini menfi olarak etkileyeceğine dair müzakere.-1915-01-26
1-10 / 15
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date