1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVE00036.jpg.jpg
Book of the Acts. Decisions of the the Board of the Muslim Evening School of Iraklio. It comprises pp. 25-44.-1919-07-31; 1922-03-03
ACIEVE00029.jpg.jpgKandiye sabık Maarifi'ne ait kitap ve risaleleri havi 20 sandığın Mahalle Evkaf Müdüriyeti'nden teslim edilerek Yunan bandıralı Andiyogoni adlı vapur ile İzmir'e gönderildiğine dair teslimat. [21 Ağustos 1340]-1924-08-21
ACIEVE00021.jpg.jpg
Mekatib-i İslamiye için girişilen teşebbüsler hakkında Hanya Encümen-i İslam Reisi Balcızade Hüseyin Rahmi imzalı layiha-1922-02-23
ACIEVE00028001.jpg.jpg
Kandiye Rum İdadiye Mektebi'nde Türkçe ve Ulum-ı Diniye derslerini okutmak üzere aylığı 100 drahmi maaş ile Nizamzade Asım Efendi'nin tayin olunması hususunda Müessesat-ı Diniye İdaresi'nce alınan karar. [19 Teşrin-i Evvel-19 Mart 1336]-1919-10-19; 1920-03-19
ACIEVE00006.jpg.jpg
Complaint of Muslim Council of Elders to the Inspector of the primary schools of the educational periphery concerning the requisition occupation of the 7-class and 4-class Muslim primary school Muslim school, Ivraim Huseyn Seidaki by Stilianou Aloizou.-1921-11-29
ACIEVE00017.jpg.jpgMekatib-i İslamiye hakkında Valilikçe Hanya ve Resmo İhtiyar Meclislerine gönderilen yazının bir suretinin ekte takdim edildiğine dair Kandiye Müessesat-ı Diniye Kalemi'nden Çalıkzade Nuri Beyefendi'ye yazılan ilm-i haber.-1922-03-02
ACIEVE00005.jpg.jpgİhtiyar Meclisi Reisi Çalıkzade Nuri Bey'e Mahalli Mekatib Müfettişi'nden 7 sınıflı Mektebin Müdürü Kadrizade Nuri ve İnas Mektebi Müdürü Mustafa Raşide tebliğ olan mezahib ve maarif nizamının tahrirat-ı umumiyesinin suretinin gönderildiğine dair yazı.-1922-02-24
ACIEVE00002.jpg.jpg
List with the names, ages and grades in the office, of the Teachers of Muslim Boys School, the Muslim Elementary School and the 6-Class Muslim Elementary Girls School of Irakliou.-1923-03-28
1-8 / 8
  • 1

Discover