1-10 / 19
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVE00036.jpg.jpg
Book of the Acts. Decisions of the the Board of the Muslim Evening School of Iraklio. It comprises pp. 25-44.-1919-07-31; 1922-03-03
ACIEVE00027.jpg.jpgTedrisatı Mekteb-i Kebir İslam Dairesi cihet-i askeriyece işgal altında olduğundan çocukları burada bulundurmak mümkün olamayacağından Kandiye İslam Müessesat-ı Diniye İdaresi'nce mektebliği için münasip bir yer tedarik edilmesi için müftünün yazısı.-1919-09-04
ACIEVE00034.jpg.jpg
Letter of the Director of the 4-Grade Elementary School for boys of Iraklio to Iraklio Muslim Elders informing about the smooth functioning of the school in all sectors accept for the disorderly behaviour of the students.-1913-11-16
ACIEVE00022.jpg.jpgTable of Irakliou private schools.-1913-11-21
ACIEVE00023.jpg.jpgThe 11th Irakliou primary school. The Director of the School A. Kokkinakis informs the President of the Muslim Elders that the gendarmerie has an order by the General Administration of Crete to close down all private Muslim schools..-1913-11-16
ACIEVE00025.jpg.jpgTowards the Inspector of Irakliou Muslim Schools.-1911-11-01
ACIEVE00020.jpg.jpgLeyli Mektebin Heyet-i İdaresi'ne dair Hanya İslam İhtiyar Meclisi Reisi'nin yazısı. [14 Teşrin-i Sani 1329]-1913-11-27
ACIEVE00028001.jpg.jpg
Kandiye Rum İdadiye Mektebi'nde Türkçe ve Ulum-ı Diniye derslerini okutmak üzere aylığı 100 drahmi maaş ile Nizamzade Asım Efendi'nin tayin olunması hususunda Müessesat-ı Diniye İdaresi'nce alınan karar. [19 Teşrin-i Evvel-19 Mart 1336]-1919-10-19; 1920-03-19
ACIEVE00024.jpg.jpg
Towards Irakliou Muslim Elders: the Director R. Selimefedakis expresses his regret for the claims of the Teacher Hasan Karavanaki and answering to his accusations he supports that the school under his administration is in perfect order that all teachers can't be absent from work without his permission and that all students are following the classes, although some of them fece very important financial problems.-1913-11-18; 1913-11-19
ACIEVE00015.jpg.jpg
7 sınıflıya yükseltilen İnas İslam Mektebi'nden şehadetname alan talebeler muallimelik icrasını hak kazanmak için mektebe devam etmek istediklerinden 3 sınıflı Darül-Muallimat Mektebi'nin tesisine dair İnas Mektebi Müdürü Es-Seyid Ali Calip'in dilekçesi.-1914-08-27
1-10 / 19
  • 1
  • 2