Ali Sami Boyar Resim Sergisi davetiyesi ve zarfı - Invitation to Ali Sami Boyar painting exhibition and its envelope
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SRBDOC0020.jpg1.08 MBJPEG
SRBDOC0020A1.jpg1.03 MBJPEG
SRBDOC0020A2.jpg944.83 KBJPEG
Başlık
Ali Sami Boyar Resim Sergisi davetiyesi ve zarfı - Invitation to Ali Sami Boyar painting exhibition and its envelope
Not
İyi durumda - In good condition.
Yayın Tarihi
1955-09-10
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/5533
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
10,2-15,4 cm, Baskı, daktilo yazısı - print, typewriting
Doküman Sayısı
2
Kod
SRBDOC0020
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tlabar Ailesi - Tlabar Family
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.