Öteden beri mal ve akarının Hanya Eytam Sandığı tarafından idare edildiği ancak, 25 yaşından ziyade olması nedeniyle taht-ı vesayetinde bulunan Berber Faful Ağa'nın taht-ı vesayetinden ihracı hususunda Mustafa Efendi'nin istidası. [29 Haziran 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO01046.jpg581.61 KBJPEG
ACCEVO01046A001.jpg494.33 KBJPEG
Başlık
Öteden beri mal ve akarının Hanya Eytam Sandığı tarafından idare edildiği ancak, 25 yaşından ziyade olması nedeniyle taht-ı vesayetinde bulunan Berber Faful Ağa'nın taht-ı vesayetinden ihracı hususunda Mustafa Efendi'nin istidası. [29 Haziran 1310]
Tanım
Merkez Vilayet Niyabet-i Şeriyyesi Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1894-07-11
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55314
Koleksiyonlar
Biçim
20,5-29,5 cm
Kod
ACCEVO01046
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.