1-12 / 12
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVSC00004000.jpg.jpg
Kandiye Sancağı muhtacin ve muhacirin-i İslamiye'ye dağıtılmak üzere gönderilen yardımları havi defter. [1312-1314]-1896; 1898
ACIEVSC00011.jpg.jpg
İane Komisyonu kararıyla mübaya olunan eşyalar ile Osmanaki Rıdavan ve Suçaki Mehmed Efendiler marifetiyle alınan erzağın listesi. [30 Mart 1302]-1886-04-11
ACIEVSC00008.jpg.jpgKandiye Sancağı Menufaç Kazası ve köyleri ahali-i İslamiye'sine tevzi edilen ianeleri mübeyyin 1313 sene ve 9 no'lu defter etiketi. [1313]-1897
ACIEVSC00007.jpg.jpgİskopola Kariyesi'nde İskopolalı Mustafa Sakazaki kerimesi Dul Hatice Hanım'ın fakir olduğuna dair verilen Kandiye Komisyon Müdürü'ne gönderilen ilm-i haber. [6 Haziran 1313]-1897-06-18
ACIEVSC00002.jpg.jpg
Eski şarambol ianesi defteri. [27 Kanun-i Sani 1300]-1885-02-08
ACIEVSC00001.jpg.jpgKandiye'de Yerapetre tüccarından Lanazaki Osman Ağaya Laşid'deki cevami-i şefirler için gönderdiği 40 adet hasır için yazılmış mektup.--
ACIEVSC00006.jpg.jpgMenufac Zirokazası, Surdikano Nahiyesi sakinelerinden olup dul ve fakire bulunan hanımların isimlerini gösteren pusula. [18 Mayıs 1313]-1897-05-30
ACIEVSC00005000.jpg.jpg
Kenurya Kazası'nın 1313 Teşrin-i Evvel dönemine ait muhtacine dağıtılan bakliyatın tevziat defteri. [Teşrin-i Evvel 1313]-1897-10
ACIEVSC00003.jpg.jpgKandiye'de fukara Müslimin evladının temin-i maişet icbarıyla mektep görmeden sanata veya meslek-i diğere süluk ettikleri halbuki okuyup yazmağa mecbur olunduğundan yardıma muhtaç leyli mektebin ihyası için teşvikat-ı mümkünenin yapılması için beyanname.--
ACIEVSC00009.jpg.jpgTo Mr. Notary: The writer asks for a copy of the donation document signed in presence of the Monofatsiou Notary Pavlou Siggelaki by Moustafa Moulavilakaki and Nasibes Hajaropoulas and Izet Provadakis, representing his wife Melekis Moulaveropoulas.--
ACIEVSC00010.jpg.jpgTowards Irakliou Prefecture. shipment of a list of all needy Muslim families in the city and its periphery.-1922-11-16
ACCEVSC00188000.jpg.jpg
Kandiye'de yardıma muhtaç kimselere Nisan 1315 tarihinde dağıtılan İngiliz ve İstanbul un yardımının defteri-1899-04
1-12 / 12
Discover
Issue Date
Browse