Hanya Eytam İdaresi’nce mazbut olduğu halde bu kerre vefat eden mehcur pederi Mollazade Tayyib Ağa'nın sandıkta mevcud olan akçesinden hissesine isabet eden parayı Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Nimet binti Mollazaki Tayyip Ağa imzalı pusula. [10 Ağustos 1311]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00801.jpg1.8 MBJPEG
Başlık
Hanya Eytam İdaresi’nce mazbut olduğu halde bu kerre vefat eden mehcur pederi Mollazade Tayyib Ağa'nın sandıkta mevcud olan akçesinden hissesine isabet eden parayı Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Nimet binti Mollazaki Tayyip Ağa imzalı pusula. [10 Ağustos 1311]
Yayın Tarihi
1895-08-22
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55295
Koleksiyonlar
Biçim
15-20,5 cm
Kod
ACCEVO00801
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.