Nevrekor Kariyesi ahalisindenken vefat eden Trikonaki Ali Ağa'nın eytamı için teşekkül eden akraba meclisinde yetimlerin umur ve hususatına rüyet etmek üzere anneleri Penbe binti Hüseyin Sarzalaki'nin vasi olarak tayinine dair alınan karar.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00774001.jpg1.65 MBJPEG
ACCEVO00774002.jpg1.74 MBJPEG
ACCEVO00774002A001.jpg1.34 MBJPEG
ACCEVO00774003.jpg1.76 MBJPEG
Başlık
Nevrekor Kariyesi ahalisindenken vefat eden Trikonaki Ali Ağa'nın eytamı için teşekkül eden akraba meclisinde yetimlerin umur ve hususatına rüyet etmek üzere anneleri Penbe binti Hüseyin Sarzalaki'nin vasi olarak tayinine dair alınan karar.
Yayın Tarihi
1901-12-04
1901-12-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55291
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVO00774
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.