Müteveffa babası Mağribi Halil ibn Ahmed'in terekesi olup Hanya Eytam Sandığı’nca idare edilen akçesinin muhasebesinin rüyet olunarak matlubu olan parayı aldığı ve alacağı kalmadığına dair El-Hac Ali ibn Şerif Abdullah imzalı senet. 5 Teşrin-i Evvel 1309]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00712.jpg1.45 MBJPEG
Başlık
Müteveffa babası Mağribi Halil ibn Ahmed'in terekesi olup Hanya Eytam Sandığı’nca idare edilen akçesinin muhasebesinin rüyet olunarak matlubu olan parayı aldığı ve alacağı kalmadığına dair El-Hac Ali ibn Şerif Abdullah imzalı senet. 5 Teşrin-i Evvel 1309]
Yayın Tarihi
1893-10-17
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55289
Koleksiyonlar
Biçim
17-29,5 cm
Kod
ACCEVO00712
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.