Mustafa Çikonaki'nin hastalığına mebni 104,5 kuruş edviye masarif-i lazımesine sarf olunmak üzere Hanya Eytam Sandığı’ndan bu miktarı aldığına dair Berber Faful Onbaşı Kundakçaki Mustafa imzalı pusula. [29 Mayıs 1307]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00513.jpg539.46 KBJPEG
Başlık
Mustafa Çikonaki'nin hastalığına mebni 104,5 kuruş edviye masarif-i lazımesine sarf olunmak üzere Hanya Eytam Sandığı’ndan bu miktarı aldığına dair Berber Faful Onbaşı Kundakçaki Mustafa imzalı pusula. [29 Mayıs 1307]
Yayın Tarihi
1891-06-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55278
Koleksiyonlar
Biçim
13,5-21 cm
Kod
ACCEVO00513
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.