Taht-ı tevkifte olan Müteveffa Sinekçi Hasan Ağa'nın yetimi Hüseyin meclise takdim olunmak için göndermiş merbut olan kıta istidanamesi mucibince çuhadan takım elbise yaptırılmasını talep ettiği hususunda Eytam Müdürü Mahmud’un dilekçesi.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00062.jpg719.16 KBJPEG
Başlık
Taht-ı tevkifte olan Müteveffa Sinekçi Hasan Ağa'nın yetimi Hüseyin meclise takdim olunmak için göndermiş merbut olan kıta istidanamesi mucibince çuhadan takım elbise yaptırılmasını talep ettiği hususunda Eytam Müdürü Mahmud’un dilekçesi.
Yayın Tarihi
1891-03-09
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55253
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-32,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVO00062
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.