1-10 / 111
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVDIV00077.jpg.jpgGirit Gazetesi [17 Ağustos 1311, Sayı 1355]-1895-08-29
ACIEVO00386.jpg.jpg
Ali Çavuş Kahvecalaki'nin veyahut Geylanaki Yetimi Hüseyin'in hesabını İhtiva eden tezkere-1893-03-08
ACIEVS00075.jpg.jpg
Order by Elenis Ad. Tsagaropoulas or Nikoloudopoulas, widow of Iosif Yapajaki, representing herself together with her children, against heirs of the late Ahmet Hajamstalaki.-1895-09-17
ACIEVPR00448.jpg.jpg
Kapudan İbrahim Paşa Mektebi Vakfı'ndan Kolçak Tosun kerimesi Rukiye'nin mahlul 1/2 masura suyun takriri. [3 Haziran 1314]-1898-06-15
ACIEVF00276001.jpg.jpg
Kandiye Sancağı Mal-ı Evkaf vesair hasılattan 1312 senesine ait üç aylık sarfiyatı gösteren defter. [1 Kanun-i Evvel 1312]-1896-12-13
ACIEVF00215001.jpg.jpg
Kaza ve şubelerine gönderilen bakliyat ve un miktar ve bedellerini ihtiva eden defter. [1313]-1897
ACIEVO00305.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Camii Vakfından Temnos Kazası, Mağaralı Köyündeki Fatma Hamidepola eytamının emlaki hakkında Vakıf mütevellisi Hüseyin imzalı tahrirat. [25 Mayıs 1308]-1892-06-06
ACIEVPR00496.jpg.jpgAbdurrahman Paşa Camii Vakfı'ndan Maloviz Kazası, Viranköy'de Yalı Ağa Çiftliği'nin Bayırpa mahalindeki bağın 4/36 hissesine mutasarrıf olan Kadıoğlaki Hasan bin İbrahim'in vefat etmesiyle hisselerin vakıf tarafından satılmasına dair müzayede ilamı. [10 Kanun-i Evvel 1307]-1891-12-22
ACIEVPR00306.jpg.jpg
Abdurahman Paşa Cami-i Şerif Vakfından Maloviz Kazası, Viranköy'de senelik 500 para icareli haneye mutasarrıf olan Numanaki Mustafa mirasçısız vefat ettiğinden bu hanenin vakfa geçmesi ve müzayedeye çıkarılmasına dair alınan karar. [16 Mart 1306]-1890-03-28
ACIEVPR00308.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Cami-i Şerif Vakfından Temnos Kazası, Bursa'daki tarla ve içindeki zeytin ağaçlarının mutasarrıfı olan Uyanalı Süleyman bin Ali mirasçısız vefat ettiğinden adı geçen akarın vakfa aidiyeti ve müzayede pusulası. [14 Mart 1306]-1890-03-26
1-10 / 111

Discover

Issue Date