1-10 / 259
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVPR00591.jpg.jpgHacı Memiş Ağa Camii imamına meşrut olan hanenin tamirine dair takrir. [4 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-16
ACIEVF00127.jpg.jpgLaşid Sancağı'ndaki cami ve mescidlerin tamiri için kurra-ı mevkufe hasılatından tahsis buyurulan paradan Kandiye Evkaf İdaresi'ne ait aylığı 3'er bin kuruştan Eylül 1298 dönemine ait mahsusatı paranın Kandiye Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair ilm-i haber. [30 Eylül 1298]-1882-10-12
ACIEVF00152.jpg.jpgSultan İbrahim Cami-i Şerifi'nin yağmurdan dolayı kırılan camlarının sökülmesi bedeli olan 10 kuruşu Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Nasaraki Mehmed imzalı pusula. [15 Teşrin-i Sani 1299]-1883-12-27
ACIEVF00148.jpg.jpg
Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa camii feneri için harcanan 76 kuruşun sarfına dair mezuniyet talebi. [18 Kanun-i Evvel 1299]-1883-12-30
ACIEVP00106.jpg.jpg
Evkaf muhasebecisinin intihabına kadar Evkaf'ın rüyetine istihdam olduğu 28 Teşrin-i Sani 1297'den 9 Kanun-i Evvel 1297'ye kadar istihkakı olan parayı Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Muhasebeci Vekili imzalı pusula. [12 Kanun-i Evvel 1297]-1881-12-24
ACIEVP00112.jpg.jpgRizo Kazası Seyyar Memuru Hüseyin Efendi vazifesine devam etmeyeceğinden yerine Abdaki Ali Bey'in nasb ve tayin olunduğu ve Nisan ayının 9. gününden itibaren maaşının başlayacağına dair alınan karar. [8 Nisan 1296]-1880-04-20
ACIEVPR00471001.jpg.jpg
İcarattan tahsil olunan paraların tahsil senetleri. [1300]-1884; 1885
ACIEVS00064.jpg.jpgAhmed Kadı Paşa Camii Vakfı'ndan Maloviz Kazası Viran Köyde Gazino Kabino nam mahalde icareli 4 dönüm tarlanın 1/12 hissesine sahip Arnavutaki İsmail bila veled vefat ettiğinden tarladaki hissesinin Evkaf'a raci olduğuna dair takrir. [29 Haziran 1303]-1887-07-11
ACIEVF00162001.jpg.jpg
Kandiye Sancağı'ndaki vakıf köylerinin 1295-1296 dönemine ait yıllık hasılat bedellerini gösteren defter. [21 Mart 1300]-1884-04-02
ACIEVF00238.jpg.jpg
Sultan İbrahim Han Camii suları tıkanmış olduğundan tamiri için gerekli işlemin yapılmasına dair karar. [18 Eylül 1299]-1883-09-30
1-10 / 259

Discover

Issue Date