1-20 / 382
PreviewTitleCreatorIssue Date
TASUDOCA0361.jpg.jpg
Eski abidelerin nasıl restore edildiği ve mimarın restorasyon sürecindeki rolü hakkında notlar - Notes about how old monuments are restored and the role of the architect during the restoration process.Ali Saim Ülgen-
TASUDOCA0355.jpg.jpg
Tarihi abidelerin restorasyon tekniği - The restoration techniques of historical monumentsAli Saim Ülgen1936
TASUDOCA0338.jpg.jpg
Büyük Selçuklu Dönemi'nde yer alan hanlar - Inns that existed during the Seljuq Dynasty.Ali Saim Ülgen-
TASUDOCA0178.jpg.jpg
Tezkeretülbünyandaki sıra No. Türbeler Kısmı(23) "Eyübülensaride "ismi Pertevpaşa türbesiAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0264.jpg.jpg
Mimarlık üzerine notlar - Notes on architectureAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0260.jpg.jpg
"Üsküdar Sahillerinde Tarihi Bir Seyran"Dr. Rıfat Osman1930-07-22
TASUDOCA0225.jpg.jpg
Türk Camisi - Turkish MosqueAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0218.jpg.jpg
Türk Mimarlığı - Turkish ArchitectureAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0215.jpg.jpg
Van Tarihine Medhal - Birinci Sardur'un KitabeleriMustafa Noyan - Van Maarif Müdürü-
TASUDOCA0192.jpg.jpg
İzmit Şehrinin Bugünkü Vaziyetine Dait MalümatAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0074.jpg.jpg
Ali Saim Ülgen'in öğrencilerinin yaptıkları Anıtkabir ile ilgili ödevAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0107.jpg.jpg
Mimarlık Tarihi ders notlarıAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0080.jpg.jpg
Sanatın Başlangıcı ve Tekamülündeki EsaslarAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0029.jpg.jpg
16. Yüzyılda Türk Mimarisinin İç Dekoru Nasıl Vücut BulduAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0340.jpg.jpg
Celal Esad Arseven'in 'Mimari tarihi notları' başlıklı yazısı - Celal Esad Arseven's article under the name of "Architectural historical notes"Celal Esad Arseven-
TASUDOCA0176.jpg.jpg
Türk Mimarisinin Felsefi ve Estetik Yönden İncelenmesiAli Saim Ülgen-
TASUDOCA0172.jpg.jpg
"I. Ampir Mimari"Ali Saim Ülgen-
TASUDOCA0114.jpg.jpg
Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliografya taslağıAli Saim Ülgen1958
TASUDOCA0256.jpg.jpg
"Şefkat ve Tevazu Ülkesi"Ali Saim Ülgen-
TASUDOCA0094.jpg.jpg
Şereflikoçhisar'da Alaüddin CamiiAli Saim Ülgen-
1-20 / 382