1309 senesi Eylül-Teşrin-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Laşid Sancağı Maarif Sandığı'ndan aldığına dair İspirlanga Rüşdiye Mektebi Rumca Muallimi imzalı makbuz. [1 Teşrin-i Sani 1309]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVP00386.jpg694.08 KBJPEG
Başlık
1309 senesi Eylül-Teşrin-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 300 kuruşu Laşid Sancağı Maarif Sandığı'ndan aldığına dair İspirlanga Rüşdiye Mektebi Rumca Muallimi imzalı makbuz. [1 Teşrin-i Sani 1309]
Yayın Tarihi
1893-11-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54853
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17-20,5 cm, Handwritten&Printed
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVP00386
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.