1-9 / 9
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIGVEP00001.jpg.jpg
Commission of Exchange of Greek and Turkish Popoulations in Heraklion.-1923-11-30
ACIGVEP00007.jpg.jpg
Standing upright (Anorthosis)-1925-02-14
ACIGVEP00005.jpg.jpg
Praktikon. The Prefecture (Nomarhia) of Irakliou and the Ministry of Health (igias, Pronias and Antilipseos) decided that at the District of Koutalas in the city of Irakliou, in an Evkiaf property, will settle 36 refugees-1922-10-05; 1923-08-04
ACIGVEP00009.jpg.jpgYaşı 50'den fazla 18'den az olanlardan müfarakat arzusunda bulunanlara müsaade olunacağına hükümet karar vermiş, mürur tezkeresi için müracaat edenlere vergilerinin tediyesinden sonra tezkere ita olunacağına dair Kandiye İhtiyar Meclisi Reisinin yazısı.-1923-04-16
ACIGVEP00003.jpg.jpgKortaça Köyü’nde yaşayan Müslüman ahali mübadele ettiğinden köydeki cami-i şerife mahalli hükümetçe el konulup müdahale edilmiş ise de idaresi Müessesat-ı Diniye İdaresine bağlı olduğundan teslim edilmesinin talebi-1904-02-11
ACIGVEP00002.jpg.jpg
İslam İhtiyar Meclisince “Köylü Muhacirin-i İslamiye Hukuku”nun korunması maksadıyla “Köylü Muhacirin-i İslamiyesi Komisyonu” ünvanıyla bir komisyon kurulması hakkında karar, aza seçimiyle ile ilgili kararname ve dilekçe. [3 Teşrin-i Evvel 1923 - 2 Teşrin-i Evvel 1339]-1923-10-02; 1923-10-03
ACIGVEP00008.jpg.jpgLettre de la 3ème Comission Mixte au President de la Communauté Musulmane à Cannée sur Bedri Bey Zadé İbrahim qui s'est converti au Judaïsme et demande d'être exclu de l'échange des populations-1924-02-28
ACIGVEP00006.jpg.jpg
İmar ve Mübadele Vekaletinden gönderilen Telgraf üzerine Kandiye'nin Yağcı sınıfından erkaba hazır olan kişilerin beyanına dair Türkiye Cumhuriyeti Mübadele, İskan ve İmar Vekaleti Girid Heyet-i Sevkiye ve İrkabiye Riyaseti Mustafa imzalı tezkere.-1924-02-28; 1924-02-29
ACIGVEP00004.jpg.jpgCorrespondance entre les présidents de la 3e Commission Mixte pour l'Echange des Populations grecques et turques et de la communauté musulmane à Cannée sur le convoi de Tesvikié.-1926-03-14
1-9 / 9
Discover
Issue Date
Browse