Vasisi oğlu Behçet Bey babası Ağazade Merhum Şakir Bey'in terekesinden taksim edilmeyen Eskine Çiftliği'ndeki hissenin diğer mallarının taksimine kadar satılmasına dair vasisi annesi Hatice Hanım'ın dilekçesi. [26 Kanun-i Evvel 1304]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00090.jpg775.17 KBJPEG
ACCEVO00090A001.jpg470.96 KBJPEG
Başlık
Vasisi oğlu Behçet Bey babası Ağazade Merhum Şakir Bey'in terekesinden taksim edilmeyen Eskine Çiftliği'ndeki hissenin diğer mallarının taksimine kadar satılmasına dair vasisi annesi Hatice Hanım'ın dilekçesi. [26 Kanun-i Evvel 1304]
Tanım
Hanya Eytam Müdüriyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1889-01-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54278
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACCEVO00090
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.