Hanya Eytam Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilen Ferik Mehmed Paşanın kızı Azize Hanım'ın Ağa Camii Mahallesi'ndeki ahır dükkanının satılarak parasının yetimlere verilmesi dilekçesi. [22 Teşrin-i Sani 1304]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00008.jpg571.49 KBJPEG
ACCEVO00008A001.jpg488.43 KBJPEG
Başlık
Hanya Eytam Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilen Ferik Mehmed Paşanın kızı Azize Hanım'ın Ağa Camii Mahallesi'ndeki ahır dükkanının satılarak parasının yetimlere verilmesi dilekçesi. [22 Teşrin-i Sani 1304]
Yayın Tarihi
1888-12-04
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54274
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-33 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACCEVO00008
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.