1-7 / 7
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIGVE00011.jpg.jpg
Municipality Inspector of Iraklio Primary Schools. Inspector Ev. Foustanakis? informs that the teacher at Muslim school for girls Hiaje Selimagadaki resigned and that Nasipi Beinamazaki, ex teacher at the school, asks to be appointed at her place.-1910-09-13
ACIGVE00005.jpg.jpg
To the Inspector of Education. The President (of the Evkaf?) asks that Riga Agadakis won't be appointed as teacher as it had been previously been proposed by the Council of the Mouslim Elders because of his immoral behaviour.-1910-08-27; 1910-08-31
ACIGVE00006.jpg.jpg
Kandiye Mülhakatında İnadiye Kariyesinin Sıbyan muallimliklerinde 3,5 sene aralıksız hizmet vermiş olan Hilalizade Abidin'in bu defa adı geçen muallimliğe tayin buyurulmaksızın talip ve istekli olduğuna dair dilekçesi. [2 Teşrin-i Evvel 1327]-1911-10-02; 1911-10-15
ACIGVE00009.jpg.jpg
The Minister I. D. Tsirimokos informs the Community that the year 1915-1916 nothing will change as far as the Muslim schools of the island are concerned.-1915-08-22
ACIGVE00008.jpg.jpg
Kandiye İslam Birinci Mekteb-i Zükur Müdürü ve Muallimlerinden Kadirzade Nuri Bey'in vefat etmesi nedeniyle yerine başka muallimlerin tayin edilmesi için Girid Maarif Müsteşarlığına teklifin takdim edilmesinin kararlaştırıldığına dairyazı. [22-24 Eylül 1327]-1911-09-24; 1911-10-07
ACIGVE00007.jpg.jpg
İnadiye Kariyesindeki Mahalli Hıristiyan Mektebi Açık olduğu halde İslam Mektebinin Kapatıldığı Mekteplerinin Açılması için ahalinin dilekçesi Ve İnadiye Mekteb-i İbtidaiyesinde Devam Eden Zükur Ve İnas Şakirdanın isimlerini Havi cetvel. [23 Ağustos 1327]-1911-08-29; 1911-09-05
ACIGVE00010.jpg.jpg
The writer sends to the Supreme Administration of Education a translation of her diploma and asks that Council of the Iraklio Muslim Elders appoints her director at the Muslim School for the Ladies-1911-10-10
1-7 / 7
  • 1

Discover

Issue Date