1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIGVE00011.jpg.jpg
Municipality Inspector of Iraklio Primary Schools. Inspector Ev. Foustanakis? informs that the teacher at Muslim school for girls Hiaje Selimagadaki resigned and that Nasipi Beinamazaki, ex teacher at the school, asks to be appointed at her place.-1910-09-13
ACIGVE00005.jpg.jpg
To the Inspector of Education. The President (of the Evkaf?) asks that Riga Agadakis won't be appointed as teacher as it had been previously been proposed by the Council of the Mouslim Elders because of his immoral behaviour.-1910-08-27; 1910-08-31
ACIGVE00002.jpg.jpg
The Supreme Administration of Education/Chania. Towards the Manager of Irakliou Muslim Foundations: The Advisor of Education and Justice States that it is impossible to prevent them spending money from the compensation for the Vakoufia.-1901-09-27
ACIGVE00004.jpg.jpg
Report by the Council of Iraklio Muslim Elders To the Ministry of Religion and Education:-1922-04-01
ACIGVE00003.jpg.jpgTowards Manager of the Administration Muslim Foundations: After the order of the Nomarch you are asked to submit a list with all the mosques of the Municipality of Irakliou and a list with all Muslim Schools and finally a list with any Muslim foundation.-1923-03-16
ACIGVE00006.jpg.jpg
Kandiye Mülhakatında İnadiye Kariyesinin Sıbyan muallimliklerinde 3,5 sene aralıksız hizmet vermiş olan Hilalizade Abidin'in bu defa adı geçen muallimliğe tayin buyurulmaksızın talip ve istekli olduğuna dair dilekçesi. [2 Teşrin-i Evvel 1327]-1911-10-02; 1911-10-15
ACIGVE00001.jpg.jpgNote accompanying the dispatchment from the Supreme Directory of Public Education and Religion to the Director of the Muslim Foundations of Irakliou of a copy of document sent to the Supreme Directory of the Representatives of the District of Apokoronou.-1901-01-21
ACIGVE00009.jpg.jpg
The Minister I. D. Tsirimokos informs the Community that the year 1915-1916 nothing will change as far as the Muslim schools of the island are concerned.-1915-08-22
ACIGVE00008.jpg.jpg
Kandiye İslam Birinci Mekteb-i Zükur Müdürü ve Muallimlerinden Kadirzade Nuri Bey'in vefat etmesi nedeniyle yerine başka muallimlerin tayin edilmesi için Girid Maarif Müsteşarlığına teklifin takdim edilmesinin kararlaştırıldığına dairyazı. [22-24 Eylül 1327]-1911-09-24; 1911-10-07
ACIGVE00007.jpg.jpg
İnadiye Kariyesindeki Mahalli Hıristiyan Mektebi Açık olduğu halde İslam Mektebinin Kapatıldığı Mekteplerinin Açılması için ahalinin dilekçesi Ve İnadiye Mekteb-i İbtidaiyesinde Devam Eden Zükur Ve İnas Şakirdanın isimlerini Havi cetvel. [23 Ağustos 1327]-1911-08-29; 1911-09-05
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date