1321 senesi Kanun-i Evvel dönemine ait 1 ay zarfında Resmo Müessesat-ı Diniye Sandık Eminliği vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 61 frank 50 santimi adı geçen sandıktan aldığına dair Mehmed İzzet imzalı pusula. [3 Kanun-i Sani 1321]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVP00237.jpg424.75 KBJPEG
ACREVP00237E001.jpg622.41 KBJPEG
Başlık
1321 senesi Kanun-i Evvel dönemine ait 1 ay zarfında Resmo Müessesat-ı Diniye Sandık Eminliği vazifesinden olarak kesb-i istihkak ettiği 61 frank 50 santimi adı geçen sandıktan aldığına dair Mehmed İzzet imzalı pusula. [3 Kanun-i Sani 1321]
Tanım
Dırectorate of Rethimnis Muslim Foundations. Order of payment of 61. 50 dr. to Izet Aigiorgiannaki as his salary for December (treasurer at the directorate)
Yayın Tarihi
1906-01-04
1906-01-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Yunanca
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53962
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20,5 cm, Handwritten&Printed
Doküman Sayısı
2
Kod
ACREVP00237
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.