Naciye Binti Hasan'ın evlenmesinde şer'i bir mani olmadığı ve Bali Subaşı Mahallesi doğumlu Hurşid adlı şahıs ile evlenmek üzere gerekli olan izinnamenin verildiği hakkında Cemaat-i İslamiye riyasetine takdim edilen izinname. [10 Nisan 1334]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACNEVFM00054.jpg813.57 KBJPEG
ACNEVFM00054A001.jpg754.25 KBJPEG
Başlık
Naciye Binti Hasan'ın evlenmesinde şer'i bir mani olmadığı ve Bali Subaşı Mahallesi doğumlu Hurşid adlı şahıs ile evlenmek üzere gerekli olan izinnamenin verildiği hakkında Cemaat-i İslamiye riyasetine takdim edilen izinname. [10 Nisan 1334]
Yayın Tarihi
1918-04-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53687
Koleksiyonlar
Biçim
14-21 cm
Kod
ACNEVFM00054
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.