Keyifsizliğinden dolayı meclise gelemeyeceğinden oyunun Ahmed Mümtaz Efendi tarafından kullanılmasına dair Mehmed Ali imzalı pusula. [24 Kanun-i Sani 1332]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACNEVDIV00059.jpg358.89 KBJPEG
Başlık
Keyifsizliğinden dolayı meclise gelemeyeceğinden oyunun Ahmed Mümtaz Efendi tarafından kullanılmasına dair Mehmed Ali imzalı pusula. [24 Kanun-i Sani 1332]
Tanım
Cemaat-i İslamiye Heyet-i Umumiyesine
Yayın Tarihi
1919-01-25
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53615
Koleksiyonlar
Biçim
13,5-20 cm
Kod
ACNEVDIV00059
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.