Vavolis Kariyeli Mutaf Cinaki Çelebi Ağa müteveffa zevcesi Selime Kapucupola terekesinin suret-i taksimine dair fetva talebi üzerine alınan karar. [8 Mayıs 1322]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVS00092.jpg668.81 KBJPEG
Başlık
Vavolis Kariyeli Mutaf Cinaki Çelebi Ağa müteveffa zevcesi Selime Kapucupola terekesinin suret-i taksimine dair fetva talebi üzerine alınan karar. [8 Mayıs 1322]
Tanım
Estiye Limanında Laşid Niyabet-i Şeriyyesi akd-i nikah vekili İmam Receb Hulusi Efendi'ye gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1906-05-21
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53555
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLEVS00092
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.