Müezzinlik vazifesine, Caminin temizliğine gayret etmek şartıyla maaşına zam yapılmasına dair Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürü Mehmed Emin Hacı İsmail imzalı Yerapetre Hamidiye Cami-i Şerifi Müezzin ve Kayyumu Bilalaki Halim Efendi'ye gönderilen takrir. [9 Teşrin-i Evvel 1320]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVP00436.jpg674.55 KBJPEG
Başlık
Müezzinlik vazifesine, Caminin temizliğine gayret etmek şartıyla maaşına zam yapılmasına dair Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürü Mehmed Emin Hacı İsmail imzalı Yerapetre Hamidiye Cami-i Şerifi Müezzin ve Kayyumu Bilalaki Halim Efendi'ye gönderilen takrir. [9 Teşrin-i Evvel 1320]
Yayın Tarihi
1904-10-22
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53507
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVP00436
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.