1-10 / 42
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVP00015.jpg.jpg
Application of the residents of the village 'Zigos' to the Nomarch of Dramas asking that the imam of the village, Mehmet Agas, will be appointed as Muhtar, after the death of the former one, elected two years ago.-1916-06-27
ACDCGVP00021.jpg.jpg1922 Mart maaşı olan 200 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kavala Müftü Vekili imzalı senet.-1922-03-12
ACDCGVP00036.jpg.jpgTeşrin-i Sani maaşı olan 230 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi'nde Mekteb-i İbtidai Mübaşşiri (?) imzalı pusula. [Kavala, 26 Teşrin-i Sani 1329]-1913-12-09
ACDCGVP00029.jpg.jpgKavala Cemaat-i İslamiyesi'nin Maarif Komisyonu Müslüman Zükur Mektebi'nde müstahdem olan muallimlerin 31 Temmuz 1331 tarihinden itibaren işten el çekmelerine dair verilen karar. [Kavala, 31 Temmuz 1331]-1915-08-13
ACDCGVP00022.jpg.jpgKavala Cemaat-i İslamiye Dairesi hademeliği hali bulunduğundan bu göreve tayinini isteyen İbrahim Paşa Mahallesi ahalisinden Mahmudoğlu Halil'in istidası. [Kavala, 3 Nisan 1333]-1917-04-03
ACDCGVP00019.jpg.jpgKavala'ya tabi Seleyan Kariyesi'nin Dere Mahallesi'ndeki caminin kürsü şeyhliğine kariye-i mezkur ahalisinden Hafız Ali Efendi bin Hacı Mehmed Efendi'nin tayini konusunda İlam.-1921-03-18
ACDCGVP00030.jpg.jpgHeyet-i umumiye tasdikine iktiran eden Maarif Komisyonu kararıyla aylık 100 frank maaşla Kadı Ahmed Akif Mahallesi'ndeki İnas Mektebi Muallimliğine tayin olunduğuna dair Ayşe Hanım'a gönderilen yazı.--
ACDCGVP00020.jpg.jpg
Police Station of Naipli towards the 7th Army Recruiting office (Stratologiko Grafio) of Kavallas: Hasan Moulakis has been appointed at the Mosque Metzit and is therefore necessary that he stays there and performs the duties.-1923-07-15
ACDCGVP00104.jpg.jpg
Evkaf Sandığı'na ait Cemaat-i İslamiye ve Mahkeme-i Şeriye Daireleri memurlarının 1336 senesi Haziran ayı maaş bordrosu-1920-06
ACDCGVP00103.jpg.jpg
Drama Sancağı Kavala Kazası Kukala Kariyesi'ndeki Cami-i Şerif Vakfı'ndan yevmi 2 akça vazifeyle imamlık ve hatiplik cihetlerine mutasarrıf olan Merhum Ali Efendi ibni Hüseyin'in vazifesi muattal kaldığından torunu Ali'nin tayini için Kavala Naibi'nin istidası. [7 Mart 1327]-1911-03-20
1-10 / 42

Discover

Issue Date