1-10 / 42
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVP00083.jpg.jpg
The President of the Palaia Kavalla Community certifies that Moula Housein, son of Tetenin Hasan, ieropsaltis of the hatip, resident of the Palaia Kavall Village, Ottoman in religion, was born in 1891-1921-03-24
ACDCGVP00091.jpg.jpg1336 senesi Haziran ayı maaşı olan 30 drahmiyi Kavala Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair İbrahim Paşa Cami-i Şerifi İmamı Hafız Reşad imzalı senet. [1 Temmuz 1336]-1920-07-01
ACDCGVP00046.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiyesi'ne bağlı Evkaf'tan Dere Mahallesi'ndeki caminin imam ve hatiplik cihetlerine mutasarrıf olan Hafız Hüseyin Efendi ibn Hasan devam edemeyeceğinden hakkında şikayetle yerine başkasının atanmasına dair karar. [Kavala, 26-30 Mart 1336]-1920-03-26; 1920-03-26
ACDCGVP00042.jpg.jpgHaziran 1923 dönemine ait maaşı olan 200 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiyesi Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kavala Hüseyin Bey Mahallesi İmamı imzalı ilm-i haber.-1923-07-04
ACDCGVP00093.jpg.jpg1923 senesi Haziran ayındaki imamet ve hitabet cihetlerine ait istihkakı olan 350 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiyesi Vakfı'ndan aldığına dair Süleyman imzalı pusula.-1923-07-07
ACDCGVP00099.jpg.jpgŞubat-Mart 1922 maaşı olan 200 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Küçük Mahalle İmamı Hafız Mehmed imzalı senet.-1922-05-10
ACDCGVP00077.jpg.jpgThe president and imamis of the community certifies that the resident of the village Memet, son of Sati (?), born in 1893, has been appointed Psaltis, mouezin of the Jami Mahale Mosque since 22 March 1921.-1921-03-29
ACDCGVP00090.jpg.jpg1922 senesi Ağustos ayına ait müezzinlik maaşı olan 20 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hamidiye Camii Müezzini imzalı senet.-1922-10-06
ACDCGVP00049.jpg.jpgNisan 1922 müftülük vekaleti maaşı olan 200 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiyesi Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair senet.-1922-05-19
ACDCGVP00075.jpg.jpgThe Kavallas Mouftis certifies that the resident of Suyujuk village Moustafas, son of Moula Hasan, has been appointed Ierokirix-1921-03-30
1-10 / 42

Discover

Type
Issue Date